Paano na tayo. Si Jehova ang Ating Pastol — Watchtower ONLINE LIBRARY

Movies Famous Lines: Paano Na Kaya

Paano na tayo

Isipin din natin na naghihirap ang ating mga magulang sa pagtatrabaho para lang sa ating pangmatrikula. Kasalukuyan, Ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay nalalapit na sa katapusan nito at ang pintuan ng biyaya ay malapit nang isara. Habang tayo ay hinuhubog ng pagkakataon, kailangan nating sanayin ang ating sarili sa paggawa at pag-isip ng tamang desisyon upang tayo ay hindi magkamali. Bagaman hindi natatakot ang mga buriko sa masikip na trapiko, mapanganib ang malalaking kargada nito, at hindi sila lumilingon. Ang mas mahalaga pa nga ay, kapag bumalik ang Panginoon, personal Niya tayong gagabayan upang makapasok sa mga katotohanang ito para lumago ang ating espirituwal na buhay. Ang Diyos sa panahong iyon ay pormal na magsisimulang pakawalan ang mga sakuna, at gagantimpalaan Niya ang mabuti at parurusahan ang mga masasama.

Nächster

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara

Paano na tayo

Ngayon, ito na ang kahulihan ng kapanahunan ng mga huling araw. Teka, maghugas ka muna ng kamay. Kung sa mahina lang naman at kaya ng estudyante, mas maganda kung wag nalang iantala. Sa pagtatapos ng 2019, ang coronavirus-infected pneumonia ay lumaganap sa Wuhan, Tsina. Wala sanang pwedeng humadlang sa ating pag-aaral.

Nächster

Paano Na Tayo

Paano na tayo

Tumanggi silang maniwala sa anumang hindi nila nakikita sa kanilang sariling mga mata, at kaya wala ni isa sa kanila ang tumanggap ng ebanghelyo ng Diyos. Iyon ay, kung nais nating sumakay sa arka ng mga huling araw, kung gayon kailangan muna nating tanggapin ang gawain ng lihim na pagdating ng Diyos. Anong mapayapang kalagayan ang inilalarawan ni David, at paano magiging gayon ang kalagayan ng mga tupa? Kasama pa nga ang ilan sa mga pangkat ng panghanapbuhay na mga buriko na ginagamit sa transportasyon! Sa partikular, ang lahat sa anumang malaking lungsod ay makikitaan ng mga karaoke bar, restawran, at mga club na sayawan, ang bawat isa ay punong-puno ng kasamaan at kalaswaan. May mahabang kasaysayan na rin ang buriko sa Etiopia. Ang paraan ng paggawa ng Diyos nang mga yugto ay direktang konektado sa gawaing gagawin Niya sa mga huling araw.

Nächster

Robredo hits 'attempt' to free Antonio Sanchez: 'Paano kung hindi tayo nagreact?'

Paano na tayo

Tsaka kng gusto mu talagang matuto sa at detirminado kang mag aral,kahit malakas man yang ulan ay papasok ka. Ito ang Aking ganting-atake laban kay Satanas. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos! Si Pedro, Mateo, Lucas, at lahat ng iba pang tumanggap sa pagliligtas ng Panginoon ay ang mga yaong na-rapture sa harap ng Panginoon. Hindi lang sa guro ang dahilan kung bakit natuto ang isang tao, kung hindi sa sarili niyang sikap o determinasyon. Faeldon said the recomputation of Sanchez's time allowance based on his supposed good conduct behind bars would only start in 2015, the year he last committed a violation inside the New Bilibid Prison. Mag-aral ka man o hindi, may matutunan ka.

Nächster

[OPINYON

Paano na tayo

Ang tinatayang dami ng buriko sa Etiopia ay mga limang milyon, halos 1 buriko sa bawat 12 katao. Dapat nga lamang ma mag karoon ng klase ang mga magaaral sa elementarya at high school kahit na umuulanat humahangi basta mga lamang na hindi ito talagang napakalakas. Ang nakababahala rito ay dagok nito sa dahop-palad. Ang isang paraan ay sa pamamagitan ng halimbawa. Hindi,sapagkat kung tayo ay liliban dahil lang sa konting ulan at hangin nagpapatunay lamang na wala tayong determinasyon sa pag-aaral. Bunga nito, kapag napapaharap tayo sa mga suliranin o pagpapasiya, kadalasang nasusumpungan natin ang mismong kailangan natin.

Nächster

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara

Paano na tayo

Yung araw kung saan makakahanap ka ng taong di hamak na higit sa lahat kung ikukumpara sa akin — mas maganda, mas mabait, mas matalino, mas masaya kasama, mas masaya kausap, mas makakasundo mo, mas sa lahat ng aspeto. Di ba binatikos siya sa kaniyang teorya kung bakit dumadami ang bakla kahit saan? Tatalakayin sa susunod na artikulo kung ano ang nasasangkot dito. Samakatuwid, upang salubungin , dapat nating gamitin ang mga salita ng Panginoong Jesus bilang pamantayan, at ito lamang ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Marami ang nagnanais magpaputi ng balat, nais magkaroon ng blonde na buhok o blue-green eyes. Marami ang nagkuwento ng kanilang natutuhan mula sa kanilang sariling karanasan sa pagharap sa malubhang sakit. Maaari din silang ipahiram o paupahan. Dahil nga sa susunod-sunod na bagyo.

Nächster